Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Історія

e-mail Друк PDF

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

І с т о р и ч н а   д о в і д к а

З проголошенням незалежності України відбулись великі зміни у земельних відносинах. Відповідно до чинного законодавства земля почала передаватися у приватну власність, що більше відповідало ринковій економіці, бо земля спроможна більше зацікавити підприємця в нарощуванні і раціональному використанні потенціальних можливостей сільськогосподарських угідь. Саме тому на селі поряд із значними економічними перетворюваннями у колгоспах та радгоспах йшов активний процес створення фермерських господарств. Тому було необхідно вжити ефективних заходів щодо пожвавлення інвестиційної діяльності у аграрному секторі і особливо у фермерських господарствах. Для цього були потрібні значні грошові і матеріальні ресурси.

Досвід розвинутих країн Заходу переконав у доцільності широкого залучення для мобілізації необхідного капіталу земельних ( іпотечних) банків. Акціонери цих банків можуть здійснювати масштабні операції з нерухомістю, отримувати значні кредити під заставу, користуючись іншими послугами. Такий банк, орієнтований на формування позичкового фонду за рахунок надходжень від розповсюдження акцій, іпотечних зобов”язань, залучення грошових вкладів підприємств і громадян з використанням коштів насамперед для надання довготривалих кредитів фермерам та іншим виробникам продовольства під заставу майна, а згодом і землі. Виходячи з цього, група юридичних і фізичних осіб, що мали безпосереднє відношення до агропромислового комплексу, на підставі існуючого законодавства уклала угоду про заснування земельного комерційного банку.

Фермерський земельний акціонерний банк створювався з метою вирішення питань пов”язаних з проведенням фінансових операцій по такому специфічному товару як земля ( купівля, продаж, оренда) та забезпечення механізму сталого кредитування фермерських господарств.

Враховуючи ситуацію, що склалася на кредитному ринку України, було визначено пріоритетні напрямки діяльності банку :

 • сприяти фінансовими і кредитними методами прискоренню приватизації сільськогосподарського виробництва та іншим напрямкам земельної реформи;

 • мобілізація для розвитку сільського господарства шляхом випуску цінних паперів, залучення вкладів на депозитні рахунки ;

 • надання ( в т.ч. на пільгових засадах) довгострокові та короткострокові кредити підприємствам, що функціонують у сфері агропромислового комплексу та обслуговування сільського населення ;

 • розвиток іпотечних операцій;

 • організація розрахунково – касового обслуговування клієнтів;

 • здійснення лізингових та факторингових операцій.

Банк створювався за участю Української академії аграрних наук, Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, інших підприємств для комплексного банківського обслуговування сільського населення та підприємств, що функціонували у сфері агропромислового комплексу України. Банк засновувався у формі відкритого акціонерного товариства зі статутним фондом, який планувалося сформувати за рахунок внесків засновників.

Правлінням банку було порушено клопотання перед Комісією Верховної Ради України з питань аграрного комплексу про створення такого банку. Питання „ Про створення за ініціативою УААН Українського земельного комерційного банку ( Укрзембанк)” було розглянуто на засіданні Комісії Верховної Ради України з питань аграрного комплексу 27 січня 1993 року. Комісія прийняла рішення порушити клопотання перед Правлінням Національного банку України про прискорення реєстрації Українського земельного комерційного акціонерного банку.

21 вересня 1993 року Національним банком України зареєстровано Фермерський земельний акціонерний банк за № 198 у формі закритого акціонерного товариства.

Засновниками банку були: Українська аграрна академія наук, Український державний фонд підтримки селянських (фермерських) господарств, Український науково – дослідний інститут економіки агропромислового виробництва ім. О.Г. Шліхтера, АТ „НВК – Агроінформ”, тютюнова фабрика, фірми: „Комплекс – Віта”, „Агроінф”, Агробудпостач” Київське виробничо – торгівельне взуттєве об”єднання „Славутич”, агропромислова асоціація „Земля і люди”.

Для організації роботи та обслуговування клієнтів банку було надано в оренду приміщення у будинку №23 по проспекту Гагаріна загальною площею 200 кв.м.

На посаду Голови Правління було затверджено Малюкову Ірину Олексіївну, а на посаду головного бухгалтера Зібірева Костянтина Володимировича.

Розвиток банку проходив за рахунок лише власних можливостей.

Банком було проведено значну роботу по організації філій банку. Було відкрито п”ять обласних філій у містах Миколаєві, Рівно, Херсоні, Черкасах, Ялті, побудовані грошові сховища та організовано електронний зв”язок.

Станом на листопад 1994 року у структуру банку входило п”ять філій.

Структура банку включала: керівництво, відділи: касових операцій, фінансового, операційного, автоматизації, прогнозування та економічного аналізу, кредитів, депозитів, адміністративно – господарський, служби безпеки.

Внаслідок неповернення значної кількості кредитів банк попав у тяжке фінансове становище, було призупинено фінансування та кредитування фермерських господарств. Було прийнято рішення про закриття філій банку. 15 березня 1999 року було закрито останню ( з п”яти) Миколаївську філію.

За період з вересня 1993 року по 31 грудня 2000 року змін у назві та функціях банку не було.

Структура банку на 31 грудня 2000 року була :

 • керівництво, канцелярія;

 • відділи: касових операцій, фінансового та податкового обліку, операційний, грошового обліку, автоматизації, прогнозування, економічного аналізу та нормативів, цінних паперів, кредитів, депозитів та ресурсів, внутрішнього аудиту, кадрів, адміністративно – господарський, безпеки, юридичний.

Рішенням загальних зборів акціонерів від 05 вересня 1995 року банк був реорганізований у відкрите акціонерне товариство.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 20 березня 2006 року (Протокол №12) назву ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК” було змінено на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ “, який є його правонаступником ( скорочена назва ВАТ «НК БАНК»).

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2009 року (Протокол №18) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”, у зв’язку з приведенням своєї діяльності у відповідність з нормами Закону України Про акціонерні товариства, змінив найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” (надалі - Банк), яке виступає правонаступником по всіх правах і зобов'язаннях ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ.

 

 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017