Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

e-mail Друк PDF

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20026740
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.nkbank.com.ua,
1.8. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

 

2. Текст повідомлення

1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: Позачерговими загальними зборами АТ «НК БАНК», що відбулись 11 жовтня 2011 р. (протокол № 23 від 11.10.2011 р.) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.
2. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: розміщуються прості іменні акції в кількості 62 400 000 (шістдесят два мільйони чотириста тисяч) штук, номінальною вартістю 0,5 грн. кожна, загальною номінальною вартістю 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень. Спосіб розміщення – закрите (приватне) розміщення серед акціонерів АТ «НК БАНК» та інвесторів.
3. Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: Тип цінних паперів, що розміщуються – прості іменні акції; форма існування – бездокументарна.
4. Розмір збільшення статутного капіталу банку становить: 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень. Акції банку передбачаються до продажу за їх номінальною вартістю. Власниками 10 і більше відсотків акцій банку до розміщення акцій є: - ТОВ «Народна компанія «Енергетичні ресурси», (кількість акцій 42 608 000 акцій – 43,6061% статутного капіталу банку), ПАТ «Конотопський арматурний завод» (кількість акцій 24 400 000 акцій – 24,9715% статутного капіталу банку).
5. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу АТ «НК БАНК» складає 63,86 %.
6. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
Власники простих акцій банку мають право: брати участь у загальних зборах акціонерного товариства, в управлінні банку особисто або через представника; отримувати інформацію про діяльність банку (на вимогу акціонера банк надає йому для ознайомлення баланси, звіт про діяльність, протоколи загальних зборів акціонерного товариства); брати участь у розподілі прибутку; отримувати частку прибутку у вигляді дивідендів (у разі прийняття рішення); придбавати акції, що додатково розміщуються; вийти зі складу акціонерів банку у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом банку; отримати, у разі ліквідації банку, частку майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або частку його вартості; інші права, визначені чиним законодавством України.
7. Спосіб оплати цінних паперів: Оплата за акції, що розміщуються, здійснюється виключно грошовими коштами в націоналній валюті України шляхом їх перерахування на рахунок в АТ «НК БАНК» або готівкою через касу банку. Акціонери, що скористались своїм переважним правом повинні здійснити оплату за акції не пізніше 30.11.2011 року. Акціонери та інвестори, що придбали акції на другому етапі підписки зобов’язані оплатити 100% вартості акцій за ціною, що дорівнює номінальній вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

8. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: збільшення розміру регулятивного капіталу АТ «НК БАНК» для забезпечення розвитку і виконання програми капіталізації банку, у відповідності з вимогами Національного банку України, підтримки необхідного рівня регулятивного капіталу та ліквідності банку.
9. Рішення про розміщення акцій прийнято на позачергових загальних зборах АТ «НК БАНК», на яких були присутні 5 акціонерів та їх представників, що володіють 78
369 569 простими іменними акціями, що становить 80,2053% від статутного капіталу банку. За рішення про додаткове розміщення акцій банку та закрите (приватне) розміщення проголосувало одностайно 100% присутніх на зборах, за принципом 1 акція - 1 голос.
10. Конвертації цінних паперів не передбачено.
11. Інша суттєва інформація:
Акції банку розповсюджуються шляхом закритого розміщення серед акціонерів та інвесторів банку. Розміщення акцій проходить за адресою м. Київ, бул.Івана Лепсе, 4 у два етапи.

Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій. Строк реалізації акціонерами Банку їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення – з 10.11.2011 по 30.11.2011 включно (до початку першого етапу розміщення акцій).

   • 1-й етап з 01.12.2011р. по 07.12.2011р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у період з 10.11.2011-30.11.2011 реалізували своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску;

   • 2-й етап з 08.12.2011р. по 16.12.2011р. включно – закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства, що прийняли рішення про розміщення цінних паперів, визначили:

1. Наглядову Раду банку уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та при умові їх повної оплати, але не раніше 08.12.2011 року;

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

2. Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначили уповноваженою особою, якій надато повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерного товариства рішення;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій

 1. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

  2. Голова Правління О.Є.Яківчук


 

Зараз на сайті

На даний момент 35 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017