Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

e-mail Друк PDF

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 20026740

3. Місцезнаходження 03067 м. Київ бульвар Івана Лепсе,4

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 351-10-90 (044) 351-10-90

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.nkbank.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

II. Текст повідомлення

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (код за ЕДРПОУ 20026740) у зв’язку із невизнанням Національним банком України структури власності банку прозорою та з метою захисту інтересів акціонерів, при кворумі що становить 99,78%, прийняли 16 січня 2017 року одноголосно (кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення: 235 789 232, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання порядку денного) наступне рішення (Протокол №36 Загальних зборів АТ «НК БАНК» вiд 16.01.2017р.):

1.Враховуючи ситуацію на ринку банківських послуг та складністю визнання Національним банком України структури власності АТ «НК БАНК» прозорою відповідно до вимог Національного Банку України з метою захисту інтересів акціонерів банку, пропонується ліквідувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (код ЕДРПОУ 20026740, Місце знаходження: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,4) за ініціативою акціонерів у порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2. Звернутися до Національного банку України за наданням згоди на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

3. У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України почати процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку.

4. Уповноважити та зобов’язати Голову Правління АТ «НК БАНК» Жуковець Ольгу Яківну подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за ініціативою акціонерів.

5. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенка А.О.

У АТ «НК БАНК» наявнi кредитори.

За даними рiчної фiнансової звітності Банку за 2016 рiк, загальна величина активiв становить 248 965 тис. грн., сума зобов’язань – 107 193 тис. грн., розмiр власного капiталу – 141 772 тис. грн., вартiсть чистих активiв дорiвнює розмiру власного капiталу та становить 141 772 тис. грн. (наразі аудиторська перевірка річної фінансової звітності банку за 2016 рік триває).

Активiв АТ «НК БАНК» достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. Станом на «16» січня 2017 року загальна величина активiв становить 238 983 тис.грн., загальна величина зобов’язань –97 374 тис.грн., таким чином сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами, згідно балансу, очікується в розмірі 141 609 тис.грн )

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

ГоловаПравління

 

 

 

О.Я.Жуковець

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М. П.

17.01.2017

(дата)

 

Зараз на сайті

На даний момент 40 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017