Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

e-mail Друк PDF

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 08 квітня (п’ятниця) 2016 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних  зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у річних загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 04.04.2016 року.

Порядок денний річних загальних зборів:

1.  Обрання членів лічильної комісії.

2.  Обрання Голови зборів.

3.  Обрання секретаря зборів.

4.  Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2016 рік.

5.  Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2015 рік.

6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2015 році.

7.  Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.

8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2015 рік.

9.  Розподіл прибутку банку, формування фондів та резервів.

  1. Про програму капіталізації банку, згідно вимог Національного банку України.
  2. Відкликання членів Наглядової ради банку.
  3. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
  4. Обрання нового складу Наглядової ради Банку.
  5. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
  6. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку.
  7. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Жуковець О.Я.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «НК БАНК» за 2014-2015 роки   (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2015

Попередній  2014

Усього активів

305 792

288 799

Основні засоби

22 498

20 184

Кошти в інших банках

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів

225 122

244 199

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

2 479

564

Грошові кошти та їх еквіваленти

55 693

23 852

Нерозподілений прибуток

5 961

2 410

Власний капітал

134 140

128 506

Статутний капітал

122 056

80 056

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

42 000

Довгострокові зобов'язання

40 348

40 546

Поточні зобов'язання

131 304

119 747

Чистий прибуток (збиток)

5 634

2 083

Середньорічна кількість акцій (шт.)

244 111 180

160 111 180

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

166

78

 

Голова Правління                                     О.Я. Жуковець

Головний бухгалтер                                 Н.М. Міліщук

 

Голова Наглядової ради

АТ «НК БАНК»                                           С.В. Остапенко

Останнє оновлення на Середа, 09 березня 2016, 14:00  

Зараз на сайті

На даний момент 58 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


ЄДИНА КРАЇНА - ЕДИНАЯ СТРАНА

Курс валют


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити з 19.01.2017