Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

e-mail Друк PDF

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 14 квітня (вівторок) 2015 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних  зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у річних загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 7 квітня 2015 року.

Порядок денний річних загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання Голови зборів.
 3. Обрання секретаря зборів.
 4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2014 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2015 рік
 5. Затвердження звіту ради банку про проведену роботу за 2014 рік.
 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2014 роц.
 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.
 8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2014 рік.
 9. Розподіл прибутку банку за 2014 рік, , формування фондів та резервів.
 10. Затвердження нової редакції Статуту Банку.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Яківчук О.Є.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «НК БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2014

Попередній  2013

Усього активів

288799

236759

Основні засоби

20184

21263

Кошти в інших банках

0

7694

Кредити та заборгованість клієнтів

244199

188589

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

564

474

Грошові кошти та їх еквіваленти

23852

18739

Нерозподілений прибуток

2410

1087

Власний капітал

128506

84423

Статутний капітал

80056

80056

Незареєстровані внески до статутного капіталу

42000

0

Довгострокові зобов'язання

40546

40742

Поточні зобов'язання

119747

111594

Чистий прибуток (збиток)

2083

760

Середньорічна кількість акцій (шт.)

160111180

160111180

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

78

51

Голова Правління                                                       Яківчук О.Є.

Головний бухгалтер                                                  Міліщук Н.М.

Голова Наглядової ради АТ «НК БАНК»                 Луцький О.Б.

Найменування показника

Період

Звітний 2014

Попередній 2013

Усього активів

288799

236759

Основні засоби

20184

21263

Кошти в інших банках

0

7694

Кредити та заборгованість клієнтів

244199

188589

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

564

474

Грошові кошти та їх еквіваленти

23852

18739

Нерозподілений прибуток

2410

1087

Власний капітал

128506

84423

Статутний капітал

80056

80056

Незареєстровані внески до статутного капіталу

42000

0

Довгострокові зобов'язання

40546

40742

Поточні зобов'язання

119747

111594

Чистий прибуток (збиток)

2083

760

Середньорічна кількість акцій (шт.)

160111180

160111180

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

78

51

 

Зараз на сайті

На даний момент 43 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017