Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

e-mail Друк PDF

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 11 квітня (п’ятниця) 2014 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних  зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у річних загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 7 квітня 2014 року

 

 

Порядок денний річних загальних зборів:

 1. Обрання Голови зборів.
 2. Обрання секретаря зборів
 3. Обрання членів лічильної комісії
 4. . Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2013 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2014 рік
 5. Затвердження звіту ради банку про проведену роботу за 2013 рік.
 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2013 роц.
 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.
 8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2013 рік.
 9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік, , формування фондів та резервів.
 10. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 11. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення).
 12. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
 13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.
 14. Затвердження ціни обов’язкового викупу акцій.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Голуб Ю.М.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «НК БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2013

Попередній  2012

Усього активів

236 759

192 334

Основні засоби

21 263

22 527

Кошти в інших банках

7 694

22 387

Кредити та заборгованість клієнтів

188 589

137 205

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

474

442

Грошові кошти та їх еквіваленти

18 739

9 773

Нерозподілений прибуток

1 087

417

Власний капітал 

84 423

83 664

Статутний капітал 

80 056

80 056

Довгострокові зобов'язання

40 742

40 587

Поточні зобов'язання

111 594

68 083

Чистий прибуток (збиток)

760

90

Середньорічна кількість акцій (шт.)

160 111 180

129 763 639

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

51

52

 

Голова Наглядової ради АТ «НК БАНК»                                           Луцький О.Б.

 

Зараз на сайті

На даний момент 35 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017