Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

e-mail Друк PDF

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03067,

м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740 тел.факс: (044) 351-10-90.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 12 квітня (п’ятниця) 2013 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних  зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у річних загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 8 квітня 2013 року.

Порядок денний річних загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання секретаря зборів.
 3. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2012 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2013 рік.
 4. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2012 рік.
 5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2012 році.
 6. Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності банку.
 7. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2012 рік.
 8. Розподіл прибутку банку за 2012 рік, формування фондів та резервів.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (у відділі економічного аналізу та управління ризиками) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Яківчук О.Є., Голова Правління.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.(044)351-10-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «НК БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2012

попередній

2011

Усього активів

192 334

202 842

Основні засоби

22 527

20 990

Кошти в інших банках

22 387

8 629

Кредити та заборгованість клієнтів

137 205

127 309

Запаси

0

efeatherstone.com

4

Сумарна дебіторська заборгованість

442

179

Грошові кошти та їх еквіваленти

9 773

44 923

Нерозподілений прибуток

417

378

Власний капітал

83 664

52 374

Статутний капітал

80 056

48 856

Довгострокові зобов'язання

40 587

40 232

Поточні зобов'язання

68 083

78 613

Чистий прибуток (збиток)

90

51

Середньорічна кількість акцій (шт.)

129 763 639

97 711 180

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

62

53

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової ради                                           Побережний О.В.

 

Зараз на сайті

На даний момент 17 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017