Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

e-mail Друк PDF

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – Банк) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 16 січня (понеділок) 2017 року о десятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у позачергових загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 13.01.2017 року.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів:

  1. Обрання членів лічильної комісії.

  2. Обрання Голови зборів.

  3. Обрання секретаря зборів.

  4. Про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» як банку за ініціативою власників.

  5. Про обрання Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» .

  6. Про  затвердження  умов  цивільно-правових  договорів  або  трудових  договорів (контрактів),  що укладатимуться  з  Головою  та  членами  Ліквідаційної  комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

  7. Про обрання/визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

  8. Про затвердження порядку та строків ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення по першому питанню:

Обрати лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Якимець Дмитро Сергійович, Бачило Валерія Олександрівна.

Проект рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати - Горбатенка Антона Олександровича.

Проект рішення по третьому питанню:

Секретарем зборів обрати – Комарову Катерину Володимирівну.

Проект рішення по четвертому питанню:

1.Враховуючи ситуацію на ринку банківських послуг та складністю визнання Національним банком України структури власності АТ «НК БАНК»  прозорою відповідно до вимог Національного Банку України з метою захисту  інтересів акціонерів банку, пропонується ліквідувати  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (код ЕДРПОУ 20026740, Місцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,4) за ініціативою акціонерів у порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність відповідно  до чинного законодавства України.

2.  Звернутися до Національного банку України за наданням згоди на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

3.  У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України почати процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку.

4.  Уповноважити та зобов’язати Голову Правління АТ «НК БАНК» Жуковець Ольгу Яківну подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та  нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за ініціативою акціонерів.

5.  Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенко А.О.

Проект рішення по п'ятому питанню:

1.  Виходячи з загального переліку кандидатів до складу ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» і наданої кандидатами інформації щодо їх відповідності вимогам, установленим чинним законодавством України до ліквідатора та осіб, залучених до ліквідації, обрати ліквідаційну комісію АТ «НК БАНК» у кількості 3-х особи в складі Голови, заступника Голови та члена ліквідаційної комісії Банку.

2.  Обрати персональний склад ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» та затвердити його у вигляді окремого додатка №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня  2017р., а також визначити строк повноважень ліквідаційної комісії Банку.

Проект рішення по шостому питанню:

1. Затвердити форму, текст та умови Договору з Головою, Заступниками Голови та членами  ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», які викласти в окремих додатках №№2  3  4 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.

2.  Встановити для Голови, заступника Голови та членів ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» винагороду в розмірах та на умовах, визначених у відповідних договорах із ними

3 Встановити, що договори з Головою, заступником Голови та членами ліквідаційної комісії Банку, укладені  на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного, набувають чинності з дати відкликання Національним банком України в АТ «НК БАНК» банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенка А.О.

Проект рішення по сьомому питанню:

Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну укласти та підписати від імені АТ  «НК БАНК» відповідні договори з обраними Головою, заступником Голови та членом ліквідаційної комісії.

Проект рішення по восьмому питанню:

1. Затвердити Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників, який оформити та викласти в окремому додатку №5  до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 р.

2. Встановити дванадцятимісячний строк для проведення  ліквідаційної процедури Банку, який може бути змінений  (із переглядом термінів виконання заходів у рамках ліквідації) виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

3.Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну підписати Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до  Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.).

4. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Банку організувати виконання заходів, визначних Порядком ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 року.), із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного http://www.nkbank.com.ua/

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Жуковець О.Я.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

 

В.о. Голова Наглядової ради  АТ «НК БАНК»        А.О. Горбатенко

 

Зараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017