Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами

Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами

e-mail Друк PDF

Повідомлення

про підсумки  голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

11 квітня 2014 року

 

Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4,  МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,

тел./факс: 351- 10-90

У річних загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 12 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 117 025 462 голосами, що становить 73,0901% від загальної кількості голосів акціонерів.

Питання 1. Обрання голови зборів.

 

Рішення по першому питанню:

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича

 

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 2. Обрання секретаря зборів.

Рішення по другому питанню:

Секретарем зборів обрати – Туровську Тетьяну Станіславівну

 

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 3. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення по третьому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна.

 

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2013 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2014 рік.

Рішення по четвертому питанню:

1. Визнати діяльність Правління банку за 2013 рік задовільною.

2.  Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:

  • покращення якості кредитного портфеля;
  • підвищення ефективності розміщення ресурсів;
  • розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
  • вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.

3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2014 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 5. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2013 рік.

Рішення по п’ятому питанню:

Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2013 році.

Рішення по шостому питанню:

1.Затвердити поданий зборам “Акт комплексної документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК”.

2.Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених Ревізійною комісією недоліків.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.

Рішення по сьомому питанню:

1. Затвердити  аудиторський висновок (звіт), наданий незалежною аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАВР", щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Bonus FunJackpot BestCasinos Best

Результати голосування:  «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2013 рік.

Рішення по восьмому питанню:

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року:

- з валютою балансу в сумі 236 759 тис. грн.;

- по активах в сумі  236 759 тис. грн.

- по зобов’язаннях в сумі 152 336 тис. грн.;

- по капіталу в сумі  84 423 тис. грн.

2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2013 рік.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік, формування фондів та резервів.

Рішення по дев’ятому питанню:

1. Фінансовий прибуток у сумі 760 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших втрат.

2. Дивіденди за 2013 рік не сплачувати.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 10. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Рішення по десятому питанню:

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення додаткових акцій банку.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 11. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення)

Рішення по одинадцятому питанню:

11.1. Здійснити приватне розміщення акцій банку.

11.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.

11.3. У зв’язку з відсутністю кандидатур інших осіб, що бажають придбати акції, перелік осіб (крім акціонерів), які є учасниками розміщення, не затверджувати.

  • При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 12. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Рішення по дванадцятому питанню:

1. Визначити Наглядову Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо:

-  внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Рішення по тринадцятому питанню:

Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначити уповноваженою особою, якій надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

 

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 14. Затвердження ціни обов’язкового викупу акцій

Рішення по чотирнадцятому питанню:

Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі ринкової вартості, тобто 0,46 грн. за одну акцію.

 

Результати голосування: «ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Голова Правління                                          О.Є. Яківчук

 

Зараз на сайті

На даний момент 38 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017