Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

e-mail Друк PDF

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

04 серпня 2015 року

Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,

тел./факс: 351- 10-90

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 16 акціонерів та представників акціонерів, з кількістю голосів 203 025 232, що складає 96,3347% від кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії №1/33  від 04.08.2015 року станом на 15 год. 45 хв. реєстрація учасників Загальних зборів завершена. Для участі у Загальних зборах   зареєструвались   акціонери   та   їх   представники, що володіють у сукупності 203 025 232 (двісті три мільйони двадцять п’ять тисяч двісті тридцять два) голосами або 96,3347% відсотками голосів від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного. При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені бюлетені по кожному питанню порядку денного із зазначенням в них кількості голосів і проектів рішень.
Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом: одна проста акція – один голос, а також бюлетенями для кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку голосування.
Результати голосування
Питання 1. Обрання Голови зборів.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.
Питання 2. Обрання секретаря зборів.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну..
Питання 3. Обрання членів лічильної комісії.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна, Фарисей Максим Іванович.
Питання 4. Відкликання членів Наглядової ради банку.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1. Луцького Олега Богдановича
2. Рябцева Юрія Олександровича
3. Сокіран Анни Вікторівни
4. Бондаренко Юлії Миколаївни
5. Салка Сергія Матвійовича
Питання 5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у відповідності із Статутом Банку -  у кількості 5 (п’яти) осіб.
Питання 6. Обрання нового складу Наглядової ради.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової ради АТ “НК БАНК” 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:
1. Остапенко Світлана Василівна;
2. Цзян Максим Юрійович;
3. Яківчук Олександр Євгенович;
4. Бондаренко Юлія Миколаївна;
5. Пінчук Ніна Анатоліївна.
Питання 7. Обрання Голови Наглядової ради
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” –  немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.
Рішення прийнято:
Обрати Головою Наглядової ради банку – Остапенко Світлану Василівну.
Питання 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради  АТ «НК БАНК» та кошторис витрат на оплату їх діяльності, запропонований Правлінням АТ «НК БАНК».
Питання 9. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.
За внесену пропозицію подано 16  бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.
Результати голосування:
“за” – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”
Рішення прийнято:
Доручити в.о. Голови Правління Жуковець О.Я. від  імені  товариства підписати цивільно-правові та трудові  договори з Головою та членами Наглядової ради  АТ «НК БАНК».

В.О. Голови Правління            О.Я. Жуковець

 

Зараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017