Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

e-mail Друк PDF

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

14 листопада 2014 року

Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,

тел./факс: 351- 10-90

 

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 10 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 114 316 900 голосами, що становить 71,3985 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

 

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення по першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Бачило Валерія Олександрівна, Фарисей Максим Іванович

 

Результати голосування: «ЗА» - 114 316 900 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято

 

Питання 2. Обрання голови зборів.

Рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича

 

Результати голосування: «ЗА» - 114 316 900 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято

Питання 3. Обрання секретаря зборів.

Рішення по третьому питанню:

Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.

 

Результати голосування: «ЗА» - 114 316 900 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято

 

Питання 4. Про внесення змін до Статуту банку шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення по четвертому питанню:

1. Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому числі пункт 6.4 Статуту банку викласти в такій редакції:

«Статутний капітал Банку становить 122 055 590 (сто двадцять два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 244 111 180 (двісті сорок чотири мільйони сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».

2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції

3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

Результати голосування: «ЗА» - 114 316 900 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято

 

Питання 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК».

 

Рішення по п’ятому питанню:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК».

2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. від імені товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».

 

Результати голосування: «ЗА» - 114 316 900 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято

 

 

 

Голова Правління О.Є. Яківчук

 

Зараз на сайті

На даний момент 31 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017