Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

e-mail Друк PDF

Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” 12 вересня 2013 року

Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,
тел./факс: 351- 10-90

На позачергових загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 13 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 147 085 432 голосами, що становить 91,8646% від загальної кількості голосів акціонерів

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення по першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по першому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято: Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна.

Питання 2. Обрання Голови зборів.

Проект рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати  Голуба Юрія Миколайовича.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення другому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято: Головою зборів обрати  Голуба Юрія Миколайовича.

Питання 3. Обрання секретаря зборів.

Проект рішення по третьому питанню:

Секретарем зборів обрати Луцького Олега Богдановича

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по третьому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ      ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,0000

0

0,0000


Рішення прийнято: Секретарем зборів обрати Луцького Олега Богдановича.

Питання 4. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» до 120 мільйонів гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Проект рішення по четвертому питанню:

Збільшити розмір статутного капіталу банку до 120 млн. грн. шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення акцій банку.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по четвертому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

0

0,0000

147  085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 5. Про публічне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення по п’ятому питанню:

  1. Здійснити публічне розміщення акцій банку.
  2. Затвердити Рішення про публічне розміщення акцій.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по п’ятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

0

0,0000

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,0000

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 6. Про визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» на вчинення дій, пов’язаних із публічним розміщенням акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення по шостому питанню:

1. Визначити Наглядову Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо:

- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;

- зміни мінімальної ціни розміщення акцій;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;

- затвердження результатів публічного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначити уповноваженою особою, якій надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по шостому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

6 100

0,0041

147 079 332

99,9958

0

0,00

0

0,00

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 7. Про внесення змін до Статуту банку, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення по сьомому питанню:

1. Затвердити нову редакцію Статуту.

2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.

3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в Національний банк України та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку, у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по сьомому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 332

99,9999

100

0,0001

0

0,00

0

0,0000

Рішення прийнято: 1. Затвердити нову редакцію Статуту. 2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції. 3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в Національний банк України та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку, у відповідності з вимогами чинного законодавства

Питання 8. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Проект рішення по восьмому питанню:

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення акцій банку.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по восьмому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

0

0,0000

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,0000

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 9. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення)

Проект рішення по дев’ятому питанню:

1. Здійснити приватне розміщення акцій банку.

2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.

3. У звязку з відсутністю кандидатур інших осіб, що бажають придбати акції, перелік осіб (крім акціонерів), які є учасниками розміщення, не затверджувати.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по дев’ятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

0

0,0000

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,0000

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 10. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі

Проект рішення по десятому  питанню:

1. Визначити Наглядову Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо:

-  внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по десятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

0

0,0000

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,0000

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 11. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Проект рішення по одинадцятому питанню:

Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначити уповноваженою особою, якій надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

0

0,0000

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,0000

Запропоноване рішення не прийнято.

Питання 12. Припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення по дванадцятому  питанню:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Наритника Теодора Миколайовича.

2. Литвин Марини Миколаївни.

3. Клименко Валентини Миколаївни.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Наритника Теодора Миколайовича.

2. Литвин Марини Миколаївни.

3. Клименко Валентини Миколаївни.

Питання 13. Обрання нового складу Наглядової ради

Результати кумулятивного голосування за кандидатів у члени Наглядової ради:

1

Макаренко Валерій Вікторович

150 214 145,00

2

Кропотов Олександр Миколайович

0,00

3

Салко Сергій Матвійович

0,00

4

Вощевський Валерій Миколайович

23 635 855,00

5

Луцький Олег Богданович

120 962 144,00

6

Голуб Юрій Миколайович

77 731 584,00

7

Манохіна Анна Вікторівна

120 961 144,00

8

Касьян Елізавета Олексіївна

120 961 144,00

9

Ярошенко Олексій Васильович

120 961 144,00

Рішення прийнято: На підставі результатів кумулятивного голосування обрати Наглядову раду у складі:

1. Макаренко Валерій Вікторович.

2. Луцький Олег Богданович.

3. Манохіна Анна Вікторівна.

4. Касьян Елізавета Олексіївна.

5. Ярошенко Олексій Васильович.

Питання 14. Обрання голови Наглядової ради.

Проект рішення по чотирнадцятому питанню:

Обрати головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято: Обрати головою Наглядової Ради банку - Луцького Олега Богдановича.

Питання 15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення по п’ятнадцятому  питанню:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

1. Юрченко Ганни Григорівни.

2. Дмитренко Аліни Загірівни.

3. Кухарської Лесі Валеріївни.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

1. Юрченко Ганни Григорівни.

2. Дмитренко Аліни Загірівни.

3. Кухарської Лесі Валеріївни.

Питання 16. Обрання нового складу Ревізійної комісії.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів у члени Ревізійної комісії:

1

Гунбіна Наталія Петрівна

210 613 832,00

2

Парсаданова Ольга Ігорівна

118 321 232,00

3

Неронова Руслана Сергіївна

112 321 232,00

На підставі результатів голосування членами Ревізійної комісії обрано всі кандидатури, запропоновані Наглядовою радою, кожна з яких набрала більше п’ятдесяти відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у зборах.

Проект рішення по другій частині шістнадцятого питання порядку денного:

Обрати Головою Ревізійної комісії – Парсаданову Ольгу Ігорівну.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по другому пункту шістнадцятого питання порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

147 085 432

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято:

1. На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Ревізійної комісії АТ «НК БАНК» трьох осіб, а саме:

Гунбіну Наталію Петрівну.

Парсаданову Ольгу Ігорівну.

Неронову Руслану Сергіївну.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії – Парсаданову Ольгу Ігорівну

Питання 17. Затвердження ціни обов’язкового викупу акцій.

Проект рішення по сімнадцятомуу питанню:

Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі номінальної вартості, тобто 0,50 грн. за одну акцію.

Кількість голосів, поданих за прийняття рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

ЗА

%

від загальної кількості голосів акціонерів,які беруть участь у зборах

ПРОТИ

%

УТРИМАВСЯ

%

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

%

112 321 432

76,3648

34 764 000

23,6352

0

0,00

0

0,00

Рішення прийнято: Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі номінальної вартості, тобто 0,50 грн. за одну акцію.

Голова Правління                                          О.Є. Яківчук

 

Зараз на сайті

На даний момент 54 гостей на сайті

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017