Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Четвер, 04 червня 2015, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 20026740
1.3. Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс ( 044) 351 10 90
1.5. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами АТ «НК БАНК» (Протокол № 32 від 29 травня 2015 року) у зв’язку з необхідністю приведення складу Наглядової ради у відповідність з вимогами Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема обрання незалежних членів Наглядової ради, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради банку.

2.1. Припинено повноваження посадової особи Луцького Олега Богдановича (не надав згоду на розкриття паспортних даних ), який займав посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 8,068%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9847384,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17 червня 2014 року.

2.2. Припинено повноваження посадової особи Вороняка Олександра Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,5544%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8000000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17 червня 2014 року.

2.3. Припинено повноваження посадової особи Остапенко Світлани Василівни (не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емітента 4,6324%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5654048,00 грн. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17 червня 2014 року.

2.4. Припинено повноваження посадової особи Салка Сергія Матвійовича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17 червня 2014 року.

2.5. Припинено повноваження посадової особи Ярошенка Олексія Васильовича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), яка займав посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,5634%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5569895,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17 червня 2014 року.

2.6. Призначено на посаду члена Наглядової ради Бондаренко Юлію Миколаївну (не надала згоду на розкриття паспортних даних ). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 11.2010 – 07.2012 – головний юристконсультант КП «Київжитлоспецексплуатація», 12.2013 – 08.2013р. –керівник юридичного відділу ТОВ «ТРК « ЕКО ТВ». 08.2013-11.2013р. – юрист ТОВ «Континент Делівері НЕТВОРК», 12.2013 -04.2014 директор ТОВ «Юнікаст-Інвест», 05.2014-03.2015 – юрист ТОВ «Континент Делівері НЕТВОРК».02.03.2015-21.05.2015р. директор ТОВ «Інтерном-Інвест»>. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

2.7. Призначено на посаду члена Наглядової ради Рябцева Юрія Олександровича (не надав згоду на розкриття паспортних даних ). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 14.11.2002 р. по 15.11.2013 року працював на керівних посадах у ПАТ «Грін Банк», зокрема з 01.08.2007р. на посаді Першого заступника Голови Правління. З 03.04.2015 року і по теперішній час Начальник відділення № 104 АТ «АРТЕМ-БАНК»>.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

2.8. Призначено на посаду члена Наглядової ради Салка Сергія Матвійовича (не надав згоду на розкриття паспортних даних ). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 26.11.2008р. по 26.01.2011р. – працював на посаді Начальника служби економічної безпеки ВАТ «Скандинавіан Хаус»; З 27.01.2011р. по теперішній час працює на посаді начальника відділу економічної безпеки. З 16.03.2012р. і по теперішній час працює на посаді Голови правління ПАТ «Скандинавіан Хаус»>.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

2.9. Призначено на посаду члена Наглядової ради Сокіран Анну Вікторівну (не надала згоду на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 01.04.2014 року і по теперішній час працює на посаді юристконсультанта ТОВ «Континент Делівері Нетворк». З 22.08.2013 р. і по теперішній час приватний підприємець. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

2.10. Призначено на посаду Голови Наглядової ради Луцького Олега Богдановича (не надав згоду на розкриття паспортних даних ). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 8,068%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9847384,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: <3 роки>. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 19.11.2001 р. і по теперішній час приватний підприємець. З 16.11.2011р. по 02.07.2014р. працював на посаді заступника директора ТОВ «Ю Пі Сістем».  Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 19694768 акцій.

3. Підпис

3.1.       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.       Голова Правління                                               О.Є.Яківчук

02.06.2015

. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.