Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Понеділок, 27 квітня 2015, 08:50
Друк

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 29 травня (п’ятниця) 2015 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у позачергових загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 25.05.2015 року.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів:

 1. Обрання Голови зборів.

 2. Обрання секретаря зборів.

 3. Обрання членів лічильної комісії.

 4. Відкликання членів Наглядової ради банку

 5. Обрання нового складу Наглядової ради Банку

 6. Обрання Голови Наглядової ради Банку

 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку

 8. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.

 9. Затвердження нової редакції Положення про загальні Збори.

 10. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.

 11. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.

 12. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.

 13. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Банку.

 14. Затвердження нової редакції Статуту Банку.

 

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Яківчук О.Є.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

 

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

 

 

Голова Наглядової ради

АТ «НК БАНК» О.Б. Луцький