Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Четвер, 09 жовтня 2014, 12:03
Друк

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

 

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 14 листопада (п’ятниця) 2014 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у позачергових загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 10 листопада 2014 року.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів:

 

hi slut

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання Голови зборів.

3. Обрання секретаря зборів.

4. Про внесення змін до Статуту банку шляхом викладення його у новій редакції.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК»

 

З матеріалами, повязаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Яківчук О.Є.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

 

 

Голова Наглядової ради АТ «НК БАНК» Луцький О.Б.