Повідомлення про підсумки голосування та рішення 17.06.2014

П'ятниця, 20 червня 2014, 12:32
Друк

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

17 червня 2014 року

Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,

тел./факс: 351- 10-90

 

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 10 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 119 025 232 голосами, що становить 74,3391% від загальної кількості голосів акціонерів.

 

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення по першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна, Бачило Валерія Олександрівна.

 

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 2. Обрання голови зборів.

Рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича

 

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 3. Обрання секретаря зборів.

Рішення по третьому питанню:

Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.

 

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення по четвертому питанню:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Макаренка Валерія Вікторовича;

2. Луцького Олега Богдановича;

3. Манохіної Анни Вікторівни;

4. Касьян Елізавети Олексіївни;

5. Ярошенка Олексія Васильовича.

 

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 5. Обрання нового складу Наглядової ради.

 

Рішення по п’ятому питанню:

Gambling BetRoulette TopBlackjack Best На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової ради АТ “НК БАНК” 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:

1. Луцького Олега Богдановича - 119 025 232 голоса;

2. Ярошенка Олексія Васильовича - 119 025 232 голоса;

3. Остапенко Світлану Василівну - 119 025 232 голоса;

4. Вороняка Олександра Михайловича - 119 025 232 голоса;

5.Салка Сергія Матвійовича - 119 025 232 голоса.

 

 

Питання 6. Припинення повноважень голови Наглядової ради.

 

Рішення по шостому питанню:

Припинити повноваження голови Наглядової ради банку - Луцького Олега Богдановича.

 

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 7. Обрання голови Наглядової ради.

 

Рішення по сьомому питанню:

Обрати головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.

 

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

Питання 8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення по восьмому питанню:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

1. Гунбіної Наталії Петрівни,

2. Парсаданової Ольги Ігорівни,

3. Неронової Руслани Сергіївни

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 9. Обрання нового складу Ревізійної комісії.

Рішення по дев’ятому питанню:

 

9.1. На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Ревізійної комісії АТ «НК БАНК» трьох осіб, а саме:

1.Прийдан Людмилу Миколаївну - 119 025 232 голоса;

2.Молодець Наталію Вікторівну - 119 025 232 голоса;

3.Нестеренко Наталію Володимирівну - 119 025 232 голоса.

9.2. Обрати Головою Ревізійної комісії – Прийдан Людмилу Миколаївну.

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

 

Голова Правління О.Є. Яківчук