Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Вівторок, 13 травня 2014, 15:00
Друк

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 17 червня (вівторок) 2014 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних  зборах – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у позачергових загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 11 червня 2014 року.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання Голови зборів.
  3. Casino RealRoulette BestGran Dreview
  4. Обрання секретаря зборів.
  5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
  6. Обрання нового складу Наглядової ради.
  7. Припинення повноважень голови Наглядової ради.
  8. Обрання голови Наглядової ради.
  9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
  10. Обрання нового складу Ревізійної комісії.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Яківчук О.Є..

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 351-10-91.

Голова Наглядової ради АТ «НК БАНК»                               Луцький О.Б.