Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вівторок, 13 травня 2014, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 20026740
1.3. Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.5. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua, www.stockmarket.gov.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (Протокол засідання Наглядової ради №10/14 від 12.05.2014р.), у зв’язку з перерозподілом функцій в управлінні, прийнято рішення про:

2.1. Припинення повноважень члена Правління АТ «НК БАНК» Голуба Юрія Миколайовича (паспортні дані: МК №642156, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.09.1997р.). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді члена Правління з 04.12.2013 року. На зазначену посаду нікого не призначено.

2.2. Припинення повноважень члена Правління АТ «НК БАНК» Архипової Ліани Миколаївни (паспортні дані: СМ 776664, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.02.2007р.). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді члена Правління з 04.12.2013 року. На зазначену посаду нікого не призначено.

3. Підпис

3.1.       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.       Голова Правління                                               О.Є.Яківчук

 

. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.