Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Середа, 18 грудня 2013, 09:00
Друк

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 24 січня (п’ятниця) 2014 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах – з 14 год.00 до 15 год. 45 год. За адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

Право на участь у позачергових загальних зборах мають всі акціонери, влючені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 20.01.2014 року.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання Голови зборів.

3. Обрання секретаря зборів.

4. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення).

6. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінченняукладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обовязкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

8. Затвердження ціни обовязкового викупу акцій.

З матеріалами, повязаним з порядком денним зборів, можна ознайомитись у банку (у відділі економічного аналізу та управління ризиками) в робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голуб Ю.М, член Правління.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4,тел.:(044)351-10-91.


Голова Наглядової ради АТ «НК БАНК» Луцький О.Б.

 

. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.