Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Середа, 18 грудня 2013, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20026740
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua, www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення

2.1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» стало відомо, що 13.12.2013 року з Біржового реєстру другого рівня лістингу виключені (делістинг) цінні папери банку, які були внесені до Біржового реєстру фондової біржі ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку АВ № 483591 від 23.08.2009р.) повідомила, що 13.12.2013 року виключені з Біржового реєстру другого рівня лістингу акції іменні прості АТ «НК БАНК» у бездокументарної форми існування, загальною номінальною вартістю вісімдесят мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень (у кількості сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят штук), що складає 100% від загальної кількості цінних паперів банку.

Випуск цінних паперів АТ «НК БАНК» зареєстровано 22 листопада 2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №523/1/2011, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів АТ «НК БАНК, що виключені з Біржового реєстру другого рівня лістингу – акції прості іменні бездокументарної форми існування.

Дата, з якої цінні папери більше не котируються на фондовій біржі - з 13.12.2013 року у зв’язку з невиконанням п.4.1. розділу 4 Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1688 від 22.11.2012 року.

 

3. Підпис

3.1.       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.       Голова Правління                                               О.Є.Яківчук

 

. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.