Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Понеділок, 16 вересня 2013, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20026740
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua, www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (Протокол №27 від 12.09.2013 р.) у зв’язку із змінами у складі акціонерів банку прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, а також про обрання нового складу Наглядової ради та Ревізійної комісії банку.

Звільнений посадова особа Наритник Теодор Миколайович (Паспорт: серія СН номер 228175 виданий 20.06.1996 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві) з посади виконуючого обов’язки голови Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особо перебувала на посаді – з 05.04.2011 року.

Звільнена посадова особа Литвин Марина Миколаївна (Паспорт: серія СО номер 033189 виданий 31.12.1998 р. Ватутінським РУГУ МВС України в місті Києві) з посади члена Наглядової ради.Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.11.2006 року.

Звільнена посадова особа Клименко Валентина Миколаївна (Паспорт: серія СТ номер 149327 виданий 28.11.2009 р. Ірпінським МВ ГУ України в Київській області) з  посади члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.11.2006 року.

Призначений на посаду Голови Наглядової ради Луцький Олег Богданович (паспорт: серія МК №659071, виданий Фрунзенським ГО ХМУ УМВС України в Харківській області 20.11.1997р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини не має; строк, на який обрано особу - три роки; нині заступник директора фінансової компанії  ТОВ «ЮПіСістем».

Призначений на посаду члена Наглядової ради Макаренко Валерій Вікторович (паспорт: серія 51№5252062, виданий Посольством Росії у Швеції 18.10.2011р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 32 764 000 штук, частка в статутному капіталі – 20,46%; непогашеної судимості за корисливі злочини не має; строк, на який обрано особу - три роки; нині «Підприємець».

Призначена на посаду члена Наглядової ради Манохіна Анна Вікторівна (паспорт: серія МН№610352, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в м. Харкові 30.08.2003 р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини на має; строк, на який обрано особу- три роки; нині фізична особа-підприємець.

Призначена на посаду члена Наглядової ради Касьян Елізавета Олексіївна (паспорт: серія МН №921884, виданий Київським РВ ГУ МВС України в Харківській області 19.06.2007р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини не має; строк, на який обрано особу - три роки; нині фізична особа – підприємець.

Призначений на посаду члена Наглядової ради Ярошенко Олексій Васильович (паспорт: серія EA № 903685, виданий Долинським РО УМВС України в Кіровоградській области 01.04.2002); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини не має; строк, на який обрано особу - три роки; нині фізична особа- підприємець.

Звільнена посадова особа Юрченко Ганна Григорівна (Паспорт: МА 173680, виданий  Конотопським МВ УМВС України в Сумській обл. 07.10.1996 р.) з посади голови Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.07 року.

Звільнена посадова особа Дмитренко Аліна Загірівна (Паспорт: СО 672529, виданий Мінським РУ ГУ МВС Ураїни в м.Києві 29.06.2001 р.) з  посади члена Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.07 року.

Звільнена посадова особа Кухарська Леся Валеріївна (Паспорт: ВН 234296 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 06.12.2003р.) з  посади члена Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.09 року.

Призначена на посаду Голови Ревізійної комісії Парсаданова Ольга Ігорівна (паспорт: серія МК 190041, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12.05.1996 р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини на має; строк, на який призначено особу - три роки; нині фізична особа-підприємець

Призначена на посаду члена Ревізійної комісії Гунбіна Наталія Петрівна (паспорт: серія МК №035872, виданий Ленінським РВХМУ УМВС  України в Харківській області 11.03.1996 р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини на має; строк, на який призначено особу - три роки; нині фізична особа-підприємець.

Призначена на посаду члена Ревізійної комісії Неронова Руслана Сергіївна (паспорт: серія МЕ №925047, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві 12.02.2009р.); розмір пакета акцій у банку, які належать цій особі: 0 штук, частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини на має; строк, на який призначено особу - три роки; нині головний бухгалтер підприємства аграрного сектору, Агрохолдинг Мрія, ТОВ «Скайбуд М».

3. Підпис

3.1.       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.       Голова Правління                                               О.Є.Яківчук