Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вівторок, 10 вересня 2013, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20026740
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua, www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

Згідно даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ", отриманого від Національного депозитарію України емітентом 10.09.2013 року, виникли зміни у складі власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків, у звязку з продажем пакетів акцій.

2.1. Розмір пакету акцій, що належали ТОВ "Народна компанія "Енергетичні ресурси" (03148, м.Київ, вул. Леся Курбаса 2-д) зменшився з 42 608 000 акцій, що становило 26,6115% до 0 акцій, що становить 0,0000% статутного капіталу банку.

2.2. Розмір пакету акцій АТ "НК БАНК", що належали Публічному акціонерному товариству "Конотопський арматурний завод» (416000, Сумська обл., м.Конотоп, вул. Вирівська, 60) зменшився з 29 794 000 акцій, що становило 18,6083% до 0 акцій, що становить 0,0000% статутного капіталу банку.

2.3. Розмір пакету акцій АТ "НК БАНК", що належали Приватному акціонерному товариству "Фінансовий холдинг "Укрексімстрах" (07540, Київська обл., м.Березань, вул.Леніна, 30) зменшився з 16 000 000 акцій (або 9,9931% - пряма участь та 9,9931% -опосередкована участь) до 0 акцій (або 0,0000% - пряма участь та 0,0000% - опосередкована участь) у статутному капіталі банку.

2.4. Серед акціонерів, що придбали акції, відсутні такі, частка яких перевищує 10 %

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління                                                                              О.Є.Яківчук