Повідомлення про виникнення особливої інформаці

П'ятниця, 04 листопада 2016, 10:45
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 20026740

3. Місцезнаходження 03067 м. Київ бульвар Івана Лепсе,4

4. Міжміський код, телефон та факс (044)351-10-91; (044)351-10-90

5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.nkbank.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято (Протоколом Наглядової ради від 01.11.2016р. № 24/16) 01.11.2016р. Призначення посадової особи виконано на підставі Заяви Остапенко Світлани Василівни про тимчасову неможливість виконання обов'язків Голови Наглядової ради банку. Посадову особу Горбатенко Антона Олекчандровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), призначено на посаду В.о. Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до появи можливості виконувати обов'язки Остапенко Світланою Василівною. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 26.05.2008 року по 21.09.2011 року головний державний податковий інспектор відділу представництва інтересів в судах та взаємодії із структурними підрозділами юридичного управління ДПІ у Шевченківському районі міста Києва;з 12.09.2012 — Адвокат ( Свідоцтва: №5085/10, видане Київською обласною КДКА); з 23.01.2014 року по 31.07.2014 року — суб'єкт підприємницької діяльності; з 25.11.2015 року по 14.09.2016 року — голова Адвокатського об’єднання «ПРІОРІТІ»;з 08 квітня 2016 року — член Наглядової ради АТ «НК БАНК»; з 16.09.2016 року - суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління                                                                                                                                      О.Я. Жуковець